Umiddelbar fogedforretning

Definition af umiddelbar fogedforretning

I en umiddelbar fogedforretning kræves der, modsat andre fogedforretninger, ikke et fundament, og rekvirenten kan derfor undgå først at skulle gennem en almindelig civil sag. Umiddelbare fogedforretninger bruges til at gennemtvinge besiddelseskrav, som f.eks. genindsættelse af lejer i et lejemål, jf. retsplejeloven § 596. Reglerne om umiddelbare fogedforretninger findes i retsplejelovens kapitel 55.