Nova

Definition af nova

Nova, som på latin betyder "ny", betegner i civilprocessen nyt processtof i form af nye påstande eller anbringender, som en part fremkommer med i en ankesag, og som altså ikke allerede blev gjort gældende i første instans. Adgangen til at fremkomme med nova i en ankesag er begrænset. Reguleringen heraf findes i retsplejelovens §§ 383 og 384.