Påstand

Definition af påstand

En påstand er det, som en part i en retssag ønsker at opnå, at altså det som parten ønsker, at dommen skal lyde på. I civile sager kan en påstand eksempelvis være, at modparten skal betale et beløb. I straffesager kan anklagerens påstand eksempelvis gå ud på, at tiltalte skal i fængsel.