Culpa

Definition af culpa

Culpa betyder kort sagt "skyld". Der foreligger culpa, hvis en handling eller undladelse kan tilregnes som forsætlig eller uagtsom.

Culpa er det grundlæggende element i den retsgrundsætning, der kaldes culpareglen.

Culpa-begrebet er udviklet i retspraksis inden for strafferetten og erstatningsretten uden for kontrakt men benyttes også som den grundlæggende ansvarsnorm inden for obligationsretten, se eksempelvis købelovens § 80.

Lovgivningen nævner ikke "culpa" udtrykkeligt. I stedet anvendes begreber som eksempelvis "uagtsom", "bebrejde", "ansvar", "skyld", "handle i strid med", "burde".