Culpareglen

Definition af culpareglen

Culpareglen er den retsgrundsætning, hvorefter en person kan blive erstatningsansvarlig for skade eller tab, han forvolder, såfremt

- der foreligger uagtsomhed eller forsæt,
- der er kausalitet,
- der er adækvans,
- der ikke er objektive ansvarsfrihedsgrunde.

Culpareglen er udviklet af domstolene i retspraksis.