Retsgrundsætninger

Definition af retsgrundsætninger

Retsgrundsætninger, også kaldet almindelige retsgrundsætninger, er retsregler, som er udviklet af domstolene. Retsgrundsætninger er i tidlig retspraksis normalt generelle og løst formulerede regler, som så udvikles af domstolene hen over årtier eller århundreder, således at de bliver mere detaljerede regler i senere retspraksis.

Retsgrundsætninger kan være induceret (udledt) af specifikke regler i lovgivningen.

Som eksempel på almindelige retsgrundsætninger kan nævnes culpareglen, loyalitetsgrundsætningen inden for selskabsretten, proportionalitetsprincippet i forvaltningsretten og forhandlergrundsætningen.