Bebyggelsesprocent

Definition af bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten er det forholdsmæssige etageareal, som en ejendom må begygges med.

Idet etagearealet er summen af arealerne på alle etager, vil et to-etages hus på en 1.000 m2 grund, hvor hver etage er på 100 m2, have en bebyggelsesprocent på 20.

Bebyggelsesprocenten er defineret i byggelovens § 8, stk. 3, som dog henviser til bygningsreglementet for de nærmere specifikationer.

Lokalplaner fastsætter ofte den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent.