Etageareal

Definition af etageareal

Etagearealet er det areal der fremkommer ved at sammenlægge arealerne på alle etager i en bygning.

Etagearealet anvendes flere steder i lovgivningen, f.eks. i planlovens § 8, stk. 3, hvor etagearealet indgår i definitionen på bebyggelsesprocenten, og i afskrivnignslovens § 19. Også lov om fremme af energibesparelser i bygninger anvender betegnelsen.


,