Indsamlingsloven § 8

Denne konsoliderede version af indsamlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indsamling m.v.

Lov nr. 511 af 26. maj 2014,
som ændret ved lov nr. 81 af 30. januar 2019, lov nr. 105 af 04. februar 2020 og lov nr. 743 af 13. juni 2023

§ 8

Indsamlinger skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Stk. 2 Klage over overtrædelse af stk. 1 skal indgives til Indsamlingsnævnet.