Indsamlingsloven § 2

Denne konsoliderede version af indsamlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indsamling m.v.

Lov nr. 511 af 26. maj 2014,
som ændret ved lov nr. 81 af 30. januar 2019, lov nr. 105 af 04. februar 2020 og lov nr. 743 af 13. juni 2023

§ 2

Loven gælder ikke for følgende:

  • 1) Private indsamlinger, hvorved forstås indsamlinger, hvor opfordringen rettes til indsamlerens bekendte eller til fysiske eller juridiske personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet.

  • 2) Indsamlinger af brugte ting af ringe værdi.

  • 3) Indsamlinger, der udelukkende finder sted ved indendørs gudstjenester eller møder, og som forestås af vedkommende trossamfund eller mødearrangør.

  • 4) Indsamlinger til støtte for politiske partier.

  • 5) Almennyttige lotterier.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 4, må indsamlinger til støtte for politiske partier ikke finde sted som hus- og gadeindsamlinger.