14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Husdyrbeskatningsloven § 2

Lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af husdyrbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1143 af 07. oktober 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal landbrugere opgøre værdien af deres besætninger på grundlag af:

  • 1) normalhandelsværdien eller

  • 2) handelsværdien, dog ikke et beløb mindre end det under nr. 1) anførte.

•••

Stk. 2 Dersom landbrugeren opgør værdien af besætningen på grundlag af handelsværdien, kan denne ikke medregne afgift, der ved opgørelsen af afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.

•••

Stk. 3 Den i stk. 1 nævnte normalhandelsværdi fastsættes af Skatterådet. Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.

•••

Stk. 4 I det beløb, der er opgjort efter stk. 1, kan der med virkning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i de enkelte indkomstår foretages en nedskrivning, som højst kan udgøre følgende procentdel af beløbet:

 

 

Indkomstår

pct.

2000

28

2001

24

2002

20

2003 og derefter

15


•••
profile photo
Profilside