14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hjemrejseloven § 8

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hjemrejseloven og bygger på lov nr. 982 af 26. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Der kan gives hjemrejsestøtte til en udlænding, der, jf. § 3, stk. 2, medvirker til sin udrejse, jf. dog stk. 3 og 4. Medvirker en udlænding, jf. § 3, stk. 3, kan der kun gives reduceret hjemrejsestøtte.

•••

Stk. 2 Hjemrejsestøtte efter stk. 1 kan ydes til følgende udlændinge:

•••

Stk. 3 Der kan ikke gives hjemrejsestøtte efter stk. 1 til

  • 1) udlændinge, der har opholdstilladelse her i landet,

  • 2) udlændinge, der er statsborgere i et af de nordiske lande,

  • 3) udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union,

  • 4) udlændinge, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

  • 5) udlændinge, der er visumfrie i kraft af deres statsborgerskab, og

  • 6) udlændinge, der er statsborgere i et land, hvorfra indrejse med biometrisk pas kan ske.

•••

Stk. 4 Der kan endvidere ikke gives hjemrejsestøtte efter stk. 1 til

•••

Stk. 5 En udlænding, som er meddelt afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, og som inden 14 dage fra tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse meddeler, at vedkommende ikke ønsker afgørelsen behandlet af Flygtningenævnet, jf. udlændingelovens § 53 a, stk. 2, 4. pkt., kan ydes en supplerende kontant hjemrejsestøtte.

•••

Stk. 6 Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om hjemrejsestøtte, herunder om betingelser for opnåelse af hjemrejsestøtte, hjemrejsestøttens form, støttebeløb m.v.

•••
profile photo
Profilside