14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Europaparlamentarikerloven § 6

lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af europa-parlamentet paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af europaparlamentarikerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 938 af 16. juni 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Udbetaling Danmark anviser pension og efterindtægt efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

•••

Stk. 2 Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til ministeren for offentlig innovation.

•••

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside