14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erstatningsansvarsloven § 14a

Lov om erstatningsansvar paragraf 14a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erstatningsansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14a Overgangsbeløb
Der tilkommer den efterlevende ægtefælle eller samlever et overgangsbeløb, der udgør 108.000 kr. Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle eller samlever, kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler derfor. Udbetales der overgangsbeløb, kan den pågældende ikke tillige kræve erstatning for begravelsesudgifter.

•••
profile photo
Profilside