14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erstatningsansvarsloven § 27

Lov om erstatningsansvar paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erstatningsansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Fravigelse af lovens regler
Aftaler om fravigelse af reglerne i §§ 1-16, § 24, stk. 2, og §§ 26 og 26 a, der er indgået inden en skades indtræden, er ugyldige, såfremt fravigelsen er til ugunst for den erstatningsberettigede.

•••

Stk. 2 Aftaler om fravigelse af § 17, stk. 1, § 19, stk. 1 og 3, § 20, § 22, stk. 2, § 23, § 24, stk. 1, § 24 a, § 24 b, stk. 1, og § 25, der er indgået inden en skades indtræden, er ugyldige, såfremt fravigelsen er til ugunst for den erstatningsansvarlige. Reglen i § 25 kan dog fraviges for skader, der forvoldes ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed.

•••
profile photo
Profilside