14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Epidemiloven  - træder i kraft den 1. marts 2021 § 24

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af epidemiloven og bygger på lov nr. 285 af 27. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted
Justitsministeren kan efter forhandling med sundhedsministeren fastsætte regler for hele eller dele af landet om forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted, jf. dog stk. 2. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan omfatte indendørs, udendørs, offentlige og private steder, hvor flere personer befinder sig på samme sted. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning. Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for domstolene og Folketinget og for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte regler om, at der uden retskendelse er adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1, og om politiets bistand i den forbindelse. 1. pkt. omfatter ikke private boliger. Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

•••
profile photo
Profilside