14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Emballageafgiftsloven § 7

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af emballageafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 600 af 05. maj 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne indføres efter reglerne i § 3 a. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 7 a tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside