Danpilotloven § 14

Denne konsoliderede version af danpilotloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danpilot

Lov nr. 600 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 1347 af 03. december 2013 og lov nr. 725 af 25. juni 2014

§ 14

Medarbejdernes valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 6, stk. 3, skal finde sted senest 6 måneder efter etableringen af virksomheden.

Stk. 2 3-årsreglen for selskabs- og koncernrepræsentation i selskabslovens §§ 140 og 141 finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1.