Danpilotloven § 10

Denne konsoliderede version af danpilotloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danpilot

Lov nr. 600 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 1347 af 03. december 2013 og lov nr. 725 af 25. juni 2014

§ 10

Virksomheden skal tegne de for virksomheden nødvendige forsikringer. Bestyrelsen kan herunder tegne en sædvanlig ansvarsforsikring, der kan omfatte bestyrelsen og direktionen for virksomheden.