Bilag A

Bilag

Andre bilag

Bilag A

(Danske skatter og afgifter, som omfattes af konventionen).

Artikel 2, stk. 1, a:

  • (i) indkomstskatten til staten,

den særlige indkomstskat,

udbytteskatten,

renteskatten,

royaltyskatten,

skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

  • (ii) ingen.
  • (iii) formueskatten til staten.

Artikel 2, stk. 1, b:

  • (i) den kommunale indkomstskat,

den amtskommunale indkomstskat,

kirkeskatten.

  • (ii) ingen.
  • (iii) A bo, arve- og gaveafgift,

B kommunal grundskyld/dækningsafgift,

amtskommunal grundskyld,

C merværdiafgift,

D afgift i henhold til

lov om afgift af spiritus m.m.,

lov om afgift af vin og frugtvin m.m.,

lov om afgift af øl,

lov om afgift af mineralvand m.v.,

lov om afgift af visse flyrejser,

lov om afgift af chokolade- og sukker varer m.m,

lov om afgift af konsumis,

lov om tobaksafgifter,

lov om forskellige forbrugsafgifter,

lov om afgift af lystfartøjsforsikringer,

lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.,

lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.,

lov om afgift af benzin,

lov om afgift af elektricitet,

lov om afgift af visse olieprodukter,

lov om afgift af gas,

lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

lov om forbrugsbegrænsede foranstaltninger,

lov om afgift af visse detailsalgspakninger,

E afgift i henhold til

lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

F ingen

G afgift i henhold til

lov om afgifter af spillekasinoer,

lov om totalisatorspil,

lov om tipning og lotto,

lov om overdragelse af aktier m.v.,

lov om lønsumsafgift for virksomheder

inden for den finansielle sektor

bidrag i henhold til

lov om arbejdsmarkedsbidrag.