Biblioteksafgiftsloven § 6

Denne konsoliderede version af biblioteksafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

lov om biblioteksafgift

Lov nr. 354 af 06. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002,
som ændret ved lov nr. 676 af 08. juni 2017

§ 6

Administrationen af biblioteksafgiften varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Klager over fordelingen af biblioteksafgift efter lovens §§ 1-5 skal for et givet finansår være indgivet til Biblioteksstyrelsen senest 8 uger efter afgiftens fordeling.