Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1659 af 18. december 2018

§ 4

Indtægter fra parkeringskontrol, som udføres af kommunale vejmyndigheder i henhold til tilladelse efter § 1, stk. 3, fordeles ligeligt mellem Rigspolitiet og den vejmyndighed, der udfører kontrollen, jf. dog stk. 2, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som tilsiger en anden fordeling, og dette konkret aftales mellem transport-, bygnings- og boligministeren og vejmyndigheden.

Stk. 2 Indtægter fra standsnings- og parkeringsafgifter pålagt udenlandsk indregistrerede køretøjer tilfalder den vejmyndighed, som udfører kontrollen, når sådanne indtægter først er modtaget efter gennemførsel af rykkerprocedure.