Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1659 af 18. december 2018

§ 1

Idet stk. 2 i § 1 er ophævet, jf. § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1659 af 18/12 2018, skal henvisningerne være til stk. 2 og stk. 3 i stedet for til stk. 3 og stk. 4. Kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i færdselslovens § 121, stk. 1, kan foruden af politiet varetages af vejmyndigheden, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 De kommunale vejmyndigheder kan ikke varetage kontrollen uden Vejdirektoratets tilladelse.

Stk. 3 Kontrollen med overholdelse af færdselslovens § 28, stk. 2, varetages alene af politiet.