14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 121 af 08. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Vejdirektoratet forbereder sager om afgørelse af tvistigheder, jf. dog stk. 3, i medfør af:

•••

Stk. 2 Anmodning om afgørelse af tvister i henhold til stk. 1 indgives til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet forelægger sagen for transport- og bygningsministeren til afgørelse.

•••

Stk. 3 Afgørelse af tvister, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er part i sagen, forberedes ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne tvister indgives direkte til Transport- og Bygningsministeriet.

•••
profile photo
Profilside