Færdselsloven § 95

Denne konsoliderede version af færdselsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 10. juni 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. februar 2023,
som ændret ved lov nr. 491 af 15. maj 2023

Almindelige bestemmelser om afmærkning
§ 95

Transportministeren fastsætter bestemmelser om udformningen og betydningen af: Bekendtgørelse om vejafmærkning

  • 1) færdselstavler,

  • 2) afmærkning på kørebanen,

  • 3) signalanlæg og

  • 4) anden afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen.

Stk. 2 Færdselsreglerne kan fraviges ved afmærkning efter stk. 1.

Stk. 3 Transportministeren fastsætter endvidere bestemmelser om anvendelsen af afmærkningen i stk. 1, herunder om indhentelse af samtykke fra politiet. Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Stk. 4 Transportministeren kan bestemme, at tekniske regler og normer vedrørende afmærkning udarbejdes i forbindelse med de af transportministeren fastsatte vejregler. Vejbumpbekendtgørelsen