Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 27a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Momskompensation mv.
§ 27a

Kulturministeriet refunderer de regionale TV 2-virksomheders udgifter til betaling af købsmoms mv., som ikke kan fradrages ved opgørelsen af afgiftstilsvaret på udgifter knyttet til public servicevirksomhedens aktiviteter, jf. radio- og fjernsynsloven § 35, stk. 1. Det omfatter blandt andet de regionale TV 2-virksomheders udgifter til købsmoms, energiafgifter, momsudgifter vedrørende tidligere foretagne investeringer (momsreguleringsforpligtelse), samt effekter af udtagningsmoms af de varer og ydelser, som anvendes til andre formål end oprindeligt tilsigtet, herunder efter ændret anvendelse fra momspligtige til ikke-momspligtige formål, jf. momslovens § 5, stk. 4.