Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 27b

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

§ 27b

De regionale TV 2-virksomheder skal indsende de oplysninger, som er nødvendige for Slots- og Kulturstyrelsens udbetaling af kompensationen efter § 27 a.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte en frist for indsendelse af oplysningerne fra den regionale TV 2-virksomhed efter stk. 1.