Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

§ 18

Såfremt bestyrelsen ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til § 17, stk. 1, kan kulturministeren fratage den regionale virksomhed godkendelsen som regional TV 2-virksomhed.