Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

§ 17

Bestyrelsen er den regionale virksomheds øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for virksomheden, der er fastsat i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og i medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen har herudover ansvaret for at overholde de eventuelle betingelser og forudsætninger, der er fastsat i forbindelse med godkendelsen af den regionale virksomhed, samt for at overholde de økonomiske rammer for virksomheden.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for den regionale virksomhed. Bestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte en vedtægt for den regionale virksomhed som supplement til nærværende vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. Vedtægten må ikke tillægge bestyrelsen kompetence ud over hvad loven, nærværende vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, øvrige bestemmelser fastsat i medfør af loven og eventuelle betingelser og forudsætninger ved godkendelsen fastsætter.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer beslutning om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster for fastansatte medarbejdere i den regionale virksomhed.

Stk. 4 Bestyrelsen ansætter en direktion i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne organisatoriske opbygning for den regionale virksomhed.

Stk. 5 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsen.