14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Tjenestemandspensionister og personer med ret til opsat pension
Tjenestemænd, der pensioneres til og med udgangen af december måned 2006, får beregnet og udbetalt pension fra den hidtidige myndighed. Det samme gælder for tjenestemænd, der er fratrådt eller senest med udgangen af december måned 2006 fratræder med ret til en opsat pension.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter tidligere tjenestemandsansatte, der før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 overføres fra Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner til en anden myndighed i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter endvidere tidligere tjenestemandsansatte i Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner, som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 uden for de i 1. pkt. nævnte kommuner overføres fra amtskommunerne til kommunerne.

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for samtlige de tidligere tjenestemandsansatte i Københavns og Frederiksberg Kommuner, som var pensionerede eller i øvrigt fratrådt pr. 31. december 1994, og som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 1995 overførtes til H:S.

•••

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for de tidligere tjenestemandsansatte i en kommune, der før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 overføres fra en kommune til et trafikselskab.

•••
profile photo
Profilside