Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019

Kapitel 4 Varetagelse af sekretariatsfunktionen for Terrorforsikringsrådet
§ 8

Finanstilsynets varetagelse af sekretariatsfunktionen for Terrorforsikringsrådet omfatter den sekretariatsbetjening, den sagsbehandling og det tilsyn, som fastsættes i denne bekendtgørelse og i de aftaler, som Terrorforsikringsrådet indgår, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Det nærmere omfang af sekretariatsfunktionens ansvarsområder og opgaver fastlægges i en aftale mellem Terrorforsikringsrådet og Finanstilsynet.

Stk. 3 Det nærmere omfang af samarbejdet mellem Terrorforsikringsrådets sekretariat og forsikringsselskaberne fastlægges i aftale mellem Terrorforsikringsrådet og Forsikring & Pension på vegne af forsikringsselskaberne.

Stk. 4 Terrorforsikringsrådets regnskab offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.