14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Finanstilsynets varetagelse af sekretariatsfunktionen for Terrorforsikringsrådet omfatter den sekretariatsbetjening, den sagsbehandling og det tilsyn, som fastsættes i denne bekendtgørelse og i de aftaler, som Terrorforsikringsrådet indgår, jf. stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Det nærmere omfang af sekretariatsfunktionens ansvarsområder og opgaver fastlægges i en aftale mellem Terrorforsikringsrådet og Finanstilsynet.

•••

Stk. 3 Det nærmere omfang af samarbejdet mellem Terrorforsikringsrådets sekretariat og forsikringsselskaberne fastlægges i aftale mellem Terrorforsikringsrådet og Forsikring & Pension på vegne af forsikringsselskaberne.

•••

Stk. 4 Terrorforsikringsrådets regnskab offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside