14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om støtteordning til luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1440 af 02. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Statslig støtte
Den statslige støtte til et luftfartsselskab udgør 50 pct. (støttesatsen) af de lufthavnstakster, som opkræves af lufthavnen fra luftfartsselskaberne, jf. dog stk. 2-10. Der udbetales ikke støtte til dækning af omkostningerne til moms.

•••

Stk. 2 Størrelsen på den samlede støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne jf. § 1, udgør i alt 160 mio. kr., hvoraf 130 mio. kr. kan udmøntes til luftfartsselskaber jf. denne bekendtgørelse. Støtteordningen gælder for operationer fra 1. august 2020 til 31. december 2020, jf. dog stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer ordningen, og administrationsomkostningerne skal dækkes inden for de 130 mio. kr., der er afsat til ordningen.

•••

Stk. 3 I tilfælde af, at midlerne i de to støtteordninger til henholdsvis lufthavne og luftfartsselskaber ikke udnyttes i tilstrækkelig grad inden for den enkelte ordning, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslutte at overføre støttemidler fra den ene ordning til den anden.

•••

Stk. 4 Såfremt ordningen løber tør for midler før den 31. december 2020, ophører ordningen. Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter det ansøgte beløb.

•••

Stk. 5 Der kan alene ydes støtte til lufthavnstakster betalt til danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning. Følgende lufthavne har i indeværende år haft rute- og/eller sæsonruteflyvning: Københavns Lufthavne (Kastrup og Roskilde), Billund Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Aarhus Lufthavn, Bornholms Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Sønderborg Lufthavn, Læsø flyveplads, Anholt flyveplads, Vandflyverpladsen i København og Vandflyverpladsen i Aarhus.

•••

Stk. 6 Der kan alene ydes støtte for følgende typer af flyvninger:

 • 1) Ruteflyvninger med passagerer.

 • 2) Charterflyvninger med passagerer.

•••

Stk. 7 Der kan alene ydes støtte for følgende typer af lufthavnstakster:

 • 1) Startafgift, som er gradueret efter luftfartøjets vægt eller opkræves pr. dag.

 • 2) Passagerafgifter pr. afgående passager (evt. gradueret efter om passageren er transfererende eller er i transit), herunder eksempelvis securityafgift, handlingafgift, CUTE-afgift og PRM-afgift.

•••

Stk. 8 Følgende flyvninger er ikke omfattet af ordningen:

 • 1) Cargo-/fragtflyvninger.

 • 2) General aviation/fritidsflyvning.

 • 3) Ambulancefly.

 • 4) Tomflyvning.

•••

Stk. 9 Følgende typer af afgifter er ikke omfattet af ordningen:

 • 1) Parkerings- og opholdsafgifter.

 • 2) Ground handling afgifter.

 • 3) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens safetyafgift.

•••

Stk. 10 En virksomhed kan maksimalt modtage 800.000 EUR i støtte efter denne ordning. Hvis virksomheden modtager anden støtte efter afsnit 3.1 i Kommissionens meddelse 2020/c 91 I/01 af 20. marts 2020 om midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud, med senere ændringer, reduceres støttebeløbet, som kan tildeles efter denne ordning, tilsvarende.

•••
profile photo
Profilside