Bekendtgørelse om støtteordning til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1439 af 02. oktober 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1497 af 20. oktober 2020

Yderligere dokumentation
§ 9

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anmode om yderligere dokumentation i form af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor for oplysningerne i ansøgningen, jf. § 5, stk. 5, nr. 1. Erklæringen skal afgives inden for en af styrelsen fastsat frist.