Bekendtgørelse om støtteordning til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1439 af 02. oktober 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1497 af 20. oktober 2020

Ansøgning og frister
§ 5

Lufthavne kan ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om støtte fra støtteordningen for én måned ad gangen for perioden 1. august 2020 til 31. december 2020.

Stk. 2 Ansøgning om støtte vedrørende august måned skal være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest den 16. oktober 2020.

Stk. 3 Ansøgning om støtte vedrørende månederne september og oktober, skal være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest den sidste dag i den efterfølgende måned.

Stk. 4 Ansøgninger for månederne november og december skal være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest den 7. december 2020.

Stk. 5 Ansøgningen skal bestå af:

  • 1) ansøgning om støtte, herunder angivelse af aktivitet, samlet støtteberettiget takstbeløb og støttebeløb, jf. dog stk. 6,

  • 2) takstblad pr. 1. marts 2020 og

  • 3) Tro- og loveerklæring om ansøgningens overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, samt tro- og loveerklæring om, at oplysningerne angivet i ansøgningen er retvisende.

Stk. 6 Ansøgning om støtte for månederne november og december skal baseres på estimater, herunder estimat af støtteberettiget aktivitet for hver af månederne, samt en angivelse af forudsætninger herfor, og estimater for det samlede støtteberettigede takstbeløb og støttebeløb for hver af månederne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil på den baggrund træffe afgørelse om ansøgerens støtteberettigelse for den faktiske aktivitet udført i november og december 2020 inden for en vis ramme. For at få udbetalt støtte for november og december 2020 skal ansøgeren fremsende angivelse af faktisk aktivitet, faktisk støtteberettiget takstbeløb og faktisk støttebeløb, så Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har det i hænde senest den 31. januar 2021.

Stk. 7 Ansøgning om støtte, jf. stk. 5-6, skal indsendes elektronisk, og ved anvendelse af de ansøgningsformularer, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 8 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.