14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skelforretninger § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om skelforretninger og bygger på bekendtgørelse nr. 385 af 09. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Landinspektørens afsætning af skellet er bindende for parterne, når de skriftligt har godkendt afsætningen.

•••

Stk. 2 Ønsker rekvirenten, at den eller de andre parter deltager i betalingen af omkostningerne ved skelforretningen eller betaler alle omkostningerne, og opnås der ikke enighed herom, skal landinspektøren til brug ved hegnsynets behandling af omkostningsspørgsmålet udarbejde en udtalelse om sagen, som indeholder de i § 5, stk. 1, nr. 1-5, anførte oplysninger samt en beskrivelse af skellets beliggenhed. Udtalelsen tilsendes parterne sammen med en opgørelse af omkostningerne ved skelforretningen som fastsat i § 5, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside