14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skelforretninger § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om skelforretninger og bygger på bekendtgørelse nr. 385 af 09. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Hvis parterne ikke tiltræder landinspektørens afsætning af skellet, skal landinspektøren udarbejde en erklæring om skelforretningen. Erklæringen skal i det mindste indeholde følgende oplysninger:

  • 1) hvem der rekvirerede skelforretningen,

  • 2) hvem der blev indkaldt til forretningen,

  • 3) hvem der var til stede ved forretningen,

  • 4) parternes påstande om skellets beliggenhed og de afgivne forklaringer,

  • 5) oplysninger om, hvorvidt skellet, da skelforretningen blev indledt, fremtrådte ved tydeligt hegn eller synlige skelmærker, eller om hegn eller skelmærker var urigtigt anbragt,

  • 6) landinspektørens egne undersøgelser,

  • 7) landinspektørens begrundelse for sin afgørelse, og

  • 8) beskrivelse af det afsatte skels beliggenhed og de anbragte skelmærker med tilhørende kort, hvorpå skellet og skelmærkerne er indtegnet og målsat efter reglerne i § 36 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder.

•••

Stk. 2 Landinspektøren skal snarest tilsende parterne erklæringen og kortet. Landinspektøren skal samtidigt underrette parterne skriftligt om, at afsætningen af skellet er bindende for dem, hvis ingen af dem inden 8 uger efter modtagelsen af erklæringen har anlagt retssag mod den eller de andre parter om, at de skal anerkende, at skellet ligger anderledes. Landinspektøren skal sikre sig bevis for, at erklæringen og kortet er kommet frem til parterne.

•••

Stk. 3 Landinspektøren skal samtidigt tilsende rekvirenten en opgørelse af omkostningerne ved skelforretningen, jf. § 10, stk. 2, samt oplysning om reglerne i § 10, stk. 3 og 4, og § 11, stk. 4. Genparter skal sendes til sagens andre parter.

•••
profile photo
Profilside