14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Bidrag til supplerende engangsydelser
Pensionskasser som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 29 A skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om bidrag, der er medgået til finansiering af supplerende engangsydelser som nævnt i bestemmelsen.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal omfatte de i § 13, stk. 2, nr. 1-4, nævnte oplysninger og oplysning om størrelsen af det samlede bidrag til engangsydelsen for det enkelte medlem.

•••
profile photo
Profilside