Bekendtgørelse om sikring af indflyvningen til militære flyvepladser § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 638 af 26. juni 2001

§ 1

De i §§ 61 - 68 i lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001 om luftfart indeholdte regler om sikring mv. af indflyvningen til flyvepladser, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, finder tillige anvendelse på de militære flyvepladser på flyvestationerne Karup, Skrydstrup, Ålborg, Vandel og Værløse, og for den militære luftfart, med nedenfor fastsatte ændringer.