Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2021

§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved Sikkerhedsstyrelsens inspektion og kontrol med salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.