14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særtransport § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport og bygger på bekendtgørelse nr. 798 af 02. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Mobilkran
Ved mobilkran forstås et motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, betonpumpe eller mandskabslift), og som ikke opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.

•••

Stk. 2 Mobilkran må køre efter de for motordrevet blokvogn gældende regler i denne bekendtgørelse, hvis den opfylder kravene til indretning og udstyr for motordrevet blokvogn.

•••

Stk. 3 En mobilkran kan være indrettet med integreret påhængskøretøj, hvorved forstås, at den fastmonterede kran på det trækkende køretøj hviler på et påhængskøretøj. Et sådant vogntog anses i forbindelse med syn, godkendelse og tildeling af nummerplade som ét køretøj.

•••

Stk. 4 Lastbil, der i en udførelse hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, betonpumpe eller mandskabslift), og hvis teknisk tilladte vægte og eventuelt akseltryk overstiger de for lastbil tilladte vægte og akseltryk, kan tillige godkendes som mobilkran med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer efter reglerne for mobilkran.

•••
profile photo
Profilside