Bekendtgørelse om særtransport § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 635 af 31. maj 2023

Blokvogn
§ 3

Blokvogn kan sammensættes på følgende måder:

  • 1) Sættevogn eller bloksættevogn kan sammensættes med dolly eller blokvognsdolly.

  • 2) Blokvogn kan sammensættes med bærende gods, der udgør chassisforbindelsen, og hvor der er anvisning om fastgørelse af godset fra blokvognsfabrikanten eller en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.

  • 3) Blokvognsmoduler kan sammensættes i forskellige kombinationer efter fabrikantens anvisninger.

Stk. 2 Blokvognsmoduler må sammensættes uden synsvirksomhedens godkendelse af sammensætningen. Sammensætningen skal dog ske efter blokvognsfabrikantens anvisninger, jf. § 7, stk. 5.

Stk. 3 Blokvogn, der er sammensat, jf. stk. 1, behandles i forbindelse med ansøgning om tilladelse som ét køretøj. Det samme gælder en lastbil eller sættevogn med et typegodkendt ekstra akselmodul, der forlænger køretøjet.

Stk. 4 I forbindelse med syn behandles blokvognsdolly og hvert blokvognsmodul med aksel eller tilkoblingsanordning som en selvstændig blokvogn.