Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 202 af 08. februar 2022

§ 1

Udbetaling Danmark skal aflægge årsregnskab, jf. § 20 i lov om Udbetaling Danmark (loven), for sin administrationsvirksomhed og for sin ordningsvirksomhed. Årsregnskaberne skal indgå i en årsrapport.

Stk. 2 Årsregnskabet for administrationsvirksomheden skal omfatte Udbetaling Danmarks opgaver, der er omfattet af lovens §§ 1, 1 a og 1 b.

Stk. 3 Årsregnskabet for ordningsvirksomheden omfatter: