Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2003 af 01. november 2021

Straffebestemmelser
§ 8

Overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1-3 og 5, § 5, stk. 1-2 og 4, samt § 7, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.