Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2003 af 01. november 2021

Særskilt forvaltning af livsforsikrings- og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed
§ 3

Forsikringsselskaber skal forvalte livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesvirksomhed særskilt. Forvaltningen skal ske på en måde så,

  • 1) de livs- og skadesforsikredes respektive interesser ikke tilsidesættes, og

  • 2) overskuddet fra livsforsikring udelukkende kommer de livsforsikrede til gode på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede livsforsikringsvirksomhed.

Stk. 2 Forsikringsselskaber skal sikre, at der i forretningsgange, politikker og retningslinjer er truffet de nødvendige foranstaltninger for at overholde kravet om særskilt forvaltning mellem livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed.