14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1007 af 02. October 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Tilbagebetaling af bidrag
Hvis en modtager af dagpenge efter barselsloven helt eller delvist skal betale dagpengene tilbage til Udbetaling Danmark, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Udbetaling Danmark på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetninger til indkomstregisteret.

•••

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen, jf. § 47 a i barselsloven, for den periode, som den ydelse, der skal tilbagebetales, vedrører.

•••
profile photo
Profilside