14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret

Kapitel 1

Godkendelse som ejendomsmægler

§1 For at blive godkendt som ejendomsmægler skal man udover kravene i § 6 i lov om formidling af fast ejendom m.v. have bestået ejendomsmægleruddannelsen eller tilsvarende uddannelse efter de af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fastsatte regler.

Stk. 2 Uddannelsen efter stk. 1 skal være afsluttet efter 1993.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen behandler ansøgninger om optagelse og registrering af ejendomsmæglere, jf. § 5 i lov om formidling af fast ejendom m.v.

Stk. 4 Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at levere midlertidige og lejlighedsvise ejendomsmæglerydelser her i landet, skal opfylde betingelserne i bekendtgørelsens Kapitel 2. Personer som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet, skal opfylde betingelserne i bekendtgørelsens Kapitel 3.

§2 Den, der ansøger om at blive godkendt som ejendomsmægler, skal for at opnå godkendelse have været ansat på fuld tid i mindst 2 år hos en ejendomsmæglervirksomhed i Danmark, som udøver formidling af salg af fast ejendom til eller for forbrugere, jf. dog stk. 3 og § 3.

Stk. 2 Ansøgeren skal i perioden have beskæftiget sig med følgende arbejdsopgaver:

 • 1) værdiansættelse af ejendomme på baggrund af besigtigelse, juridiske og tekniske oplysninger,

 • 2) udarbejdelse og indgåelse af formidlingsaftaler, salgsbudgetter og salgsprovenu,

 • 3) udarbejdelse af salgsopstillinger,

 • 4) udfærdigelse af købsaftaler på baggrund af forhandlinger mellem sælger og køber og

 • 5) rådgivning af sælger om alle juridiske, tekniske og økonomiske forhold i forhold til det konkrete ejendomsformidlingsopdrag.

Stk. 3 Hvis ansøgeren har arbejdet på deltid, indgår dette forholdsmæssigt i opgørelsen af de 2 års praktisk erfaring.

§3 Følgende former for anden erhvervserfaring kan efter en konkret vurdering indgå med makismalt 1 års varighed i forhold til kravet om de 2 års erhvervserfaring i § 2, stk. 1:

 • 1) arbejde som erhvervsmægler,

 • 2) arbejde med projektsalg, udvikling af ejendomme og entrepriseret,

 • 3) arbejde som kunderådgiver i et pengeinstitut eller et realkreditinstitut,

 • 4) arbejde som sagsbehandler hos en ejendomsmægler, eller som advokatsekretær hos en advokat, som beskæftiger sig med formidling af fast ejendom,

 • 5) arbejde i udlandet herunder praktik ophold eller

 • 6) anden erhvervserfaring i forhold til formidling af fast ejendom.

§4 Erhvervserfaring, jf. §§ 2 og 3, skal være optjent inden for de seneste 8 år på tidspunktet for ansøgning om godkendelse som ejendomsmægler.

profile photo
Profilside