14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 820 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Berettiget indskyder eller investor
Garantiformuen yder dækning til enhver berettiget indskyder eller investor.

•••

Stk. 2 Den berettigede indskyder eller investor er den navnenoterede indskyder eller investor, medmindre det kan dokumenteres, at den navnenoterede indskyder eller investor ikke er den reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. I sådanne tilfælde vil den berettigede indskyder eller investor være den dokumenterede reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. I dødsboer og konkursboer er den berettigede indskyder dødsboet eller konkursboet indtil endelig udlodning har fundet sted.

•••

Stk. 3 Garantiformuen dækker hver berettiget indskyder eller investor på advokaters klientbankkonti, når en advokat overholder § 1 i vedtægt af 27. maj 1983 om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler (klientkontovedtægten). Garantiformuen dækker ligeledes hver berettiget indskyder eller investor på fondsmæglerselskabers og forsikringsmægleres klientkonti, når disse overholder § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler eller kapitel 4 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. I filialer af danske institutter beliggende inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er dokumentationskravet i stk. 2 opfyldt, når advokater, investeringsselskaber og forsikringsmæglere overholder regler i værtslandet, der kan sidestilles med de i 1. og 2. pkt. nævnte regler.

•••

Stk. 4 I de i stk. 3 nævnte situationer betragtes advokaten, fondsmæglerselskabet og forsikringsmægleren ikke som en berettiget indskyder.

•••
profile photo
Profilside