Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017

Afsluttende bestemmelser
§ 13

Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 9-11, i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.