Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 927 af 29. juli 2015

§ 28

Deltagelse i diplomuddannelsen for andre end ansatte på Forsvarsministeriets område er uden deltagerbetaling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Forsvarsakademiet kan for andre end ansatte på Forsvarsministeriets område, der deltager i uddannelsen som led i deres ansættelse, dog opkræve hel eller delvis betaling for eventuelle merudgifter for Forsvaret forbundet med de pågældendes deltagelse i uddannelsen.

Stk. 3 Forsvarsakademiet beregner og opkræver den i stk. 2 beskrevne betaling.