Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 539 af 26. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 574 af 30. marts 2021, bekendtgørelse nr. 615 af 09. april 2021 og bekendtgørelse nr. 681 af 17. april 2021

Fælles bestemmelser om krav om mundbind
§ 9

Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1, finder ikke anvendelse, når den besøgende og deltageren sidder ned.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse for forkyndere, medvirkende, optrædende og udøvere under gennemførelse af gudstjenester, religiøse handlinger eller menighedsaktiviteter.